Etkinlik

ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ


Ekleyen: Etkinlik Sitem | Okunma Sayısı: 586

Atatürk inkılapları ve tarihleri

 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu inkılaplar yurdumuzun kalkınması milletimizin refah düzeyinin yükselmesi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin her açıdan diğer gelişmiş ülkelerle yarışabilecek düzeye gelmesinde en büyük atılımlar olarak değerlendirilmelidir. Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapları; siyasal alanda, hukuk alanında, eğitim ve kültür alanında, ekonomik alanda ve toplumsal alanda yapılan değişiklikler olarak bazı ana başlıklar altında toplayabiliriz;

 

 Atatürk İnkılapları

 

 Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar :

 

 Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

 Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

 Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

 

 Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar :

 

 Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)

 1924 Anayasası

 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)

 Medeni Kanunun Kabulü (1926)

 Türk Ceza Kanunu (1926)

 Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

 

 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar :

 

 Millet Mekteplerinin Açılması (1920)

 Öğretimin Birleştirilmesi (1924)

 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)

 Medreselerin Kapatılması (1926)

 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)

 Harf Devrimi (1928)

 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1931)

 Üniversite Reformu (1933) 

 

 Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar :

 

 İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923) 

 Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925) 

 Çiftçinin Özendirilmesi(1925) 

 Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925) 

 Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925) 

 Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) 

 Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927) 

 1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937) 

 2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933) 

 3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935) 

 Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

 

 Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar :

 

 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925) 

 Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)

 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)

 Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması (1926-1934)

 Şapka kanunu (25 Kasım 1925)

Anahtar Kelimeler;
ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ, 2011 - 2012 ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ, 2012 ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ, ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ içeriği, ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ etkinliği, ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ açıklaması, ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ nedir?, ATATTÜRK'ÜN YAPTIĞI İNKILAPLARIN ÖZETİ örneği


    Eğitim Öğretim Dökümanları, Serbest Ders Etkinlikleri, Etkinlikler, Sorular, Testler, Yazılı Soruları