Etkinlik

9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı


Ekleyen: Etkinlik Sitem | Okunma Sayısı: 1341

1. Türk Adının Anlamı

Türk adının ne anlama geldiği konusunda ileri sürülen görüşler şunlardır:

Wambery, 1879'da Türk adının Türemek (çoğalmak) fiilinden geldiğini ileri sürmüştür.

Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügati't Türk adlı eserinde Türk'e Olgunluk Çağı anlamını verir.

Ziya Gökalp, Türk adını Türeli (töre sahibi) diye açıklar.

Türk adı ilk olarak Orhun Yazıtları'nda Türük olarak geçer.

Turkhia şeklinde ise Bizans kaynaklarında görülür.

12. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya Türkiye ismi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler;
9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı, 2011 - 2012 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı, 2012 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı, 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı içeriği, 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı etkinliği, 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı açıklaması, 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı nedir?, 9.SINIF TARİH Türk Adının Anlamı örneği


    Eğitim Öğretim Dökümanları, Serbest Ders Etkinlikleri, Etkinlikler, Sorular, Testler, Yazılı Soruları