Etkinlik

8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular


Ekleyen: Etkinlik Sitem | Okunma Sayısı: 9335

1.Soru

Bitki yaprakları üzerinde bahar sabahları oluşan su damlacıklarına ne ad verilir?

A) çiğ

B) Sis

C) Yağmur

D) Kırağı

 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddedir?

A) Işık

B) Ses

C) Hava

D) Elektrik

 

3.Soru

Aynı cins atomlardan oluşan saf maddeye ne ad verilir

A) Birleşik

B) Atom

C) Saf madde

D) Element

 

4.Soru

Kar yağdığında yollara tuz serpilir. Bu işlem hangi sebeple yapılır?

A) Kardan buz olsun diye

B) Donmayı sağlamak için

C) Kaynamayı azaltmak için

D) Erimeyi kolaylaştırmak için

 

5.Soru

Cam vazo, cam, cam bardak, pencere camı hangisi cisimdir?

A) Cam vazo, cam

B) Yalnız cam

C) Cam, cam bardak, pencere camı

D) Cam vazo, cam bardak, pencere camı

 

6.Soru

Sıvı maddelerin kütlesi hangi araç ile ölçülür?

A) Terazi

B) Litre

C) Metre

D) Cetvel

 

7.Soru

Su 6 derecede eriyorsa kaç derecede donması beklenir?

A) 12

B) 5

C) 7

D) 6

 

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yarısaydam bir maddedir?

A) Buzlu cam

B) Hava

C) Su

D) Gözlük camı

 

9.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi karışım değildir?

A) çelik

B) şeker

C) Gazoz

D) Ayran

 

10.Soru

Aşağıdakilerin hangisi maddenin ölçülebilir özelliğidir?

A) Hacim

B) Tat

C) Koku

D) şekil

 

11.Soru

Ham petrolün damıtıldığı tesislere ne ad verilir?

A) Santral

B) Reaktör

C) Rafineri

D) Jeneratör

 

12.Soru

I.      yarı saydam maddeler inceltilirse ışığı daha fazla geçirir.

II.     saydam maddelerin kalınlıkları artarsa ışığı daha az geçirir.

III.    saydam maddeler renklendirildikçe ışığı daha az geçirir

Hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I,II ve III

 

13.Soru

Naftalin katı halde açık bir ortama bırakıldığında kokusu duyulur.

Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donma

B) Erime

C) Süblimleşme

D) Yoğunlaşma

 

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katı olmasına rağmen konulduğu kabın şeklini alır?

A) Alçı

B) Su

C) Bilgisayar

D) Ayran

 

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Maddelerin erime ve donma dereceleri aynıdır.

B) Su 0ºC’de donar.

C) Gazlar soğuyarak yoğunlaşır.

D) Su, sadece kaynama noktası sıcaklığında buharlaşır

 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hiçbir maddenin cinsi hakkında kesinlikle fikir vermez?

A) Koklamak

B) Tadına bakmak

C) Hacmini hesaplamak

D) Yoğunluğunu bulmak

 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir?

A) Su

B) Çelik

C) Ayran

D) Petrol

 

18.Soru

Kar yağdığında yollara tuz serpilir.

Bu işlem hangi sebeple yapılır?

A) Kardan buz olsun diye

B) Donmayı sağlamak için

C) Kaynamayı azaltmak için

D) Erimeyi kolaylaştırmak için

 

19.Soru

Hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir?

A) Saydamlığı

B) Kütlesi

C) Sertliği

D) Rengi

 

20.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişme değildir?

A) sütün (bilgi yelpazesi.net) kaynaması

B) sütün ekşimesi

C) sütten peynir elde edilmesi

D) sütten yoğurt elde edilmesi

 

21.Soru

Hangisi element değildir?

A) Demir

B) Hidrojen

C) Su

D) Oksijen

 

22.Soru

Aküdeki enerjinin çeşidi nedir?

A) Kinetik

B) Fiziksel

C) Potansiyel

D) Kimyasal

 

23.Soru

Güneş'te meydana gelen büyük enerji uzaya hangi yolla yayılır?

A) Işıma ile

B) İletim ile

C) Maddeler yardımı ile

D) Bitkilerin depo etmeleri ile

 

24.Soru

Aşağıdaki taneciklerden hangisi atomda bulunmaz?

A) Proton

B) Elektron

C) Nötron

D) Molekül

 

25.Soru

Havada x oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbondioksit

B) Oksijen

C) Su buharı

D) Azot

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1A,     2C,     3D,     4D,     5D,     6B,     7A,

 

8A,     9B,     10A,     11C,     12D,     13C,     ,     15D,

 

16C,     17A,     18D,     19B,     20A,     21C,     22D,     23A,     24D,     25D

 
Anahtar Kelimeler;
8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular, 2011 - 2012 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular, 2012 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular, 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular içeriği, 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular etkinliği, 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular açıklaması, 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular nedir?, 8.SINIF FEN BİLGİSİ maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili sorular örneği


    Eğitim Öğretim Dökümanları, Serbest Ders Etkinlikleri, Etkinlikler, Sorular, Testler, Yazılı Soruları