Etkinlik

11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2


Ekleyen: Etkinlik Sitem | Okunma Sayısı: 2320

1) fıkıh mezheplerinin başlıcaları şunlardır: 
Hanefilik 
Şafiilik 
Malikilik 
Hanbelilik 


2)Mutezile alimlerinden Ebu Ali el-Cubbai'nin öğrencilerinden biri olan Eşari kırk yaşına kadar Mutezile görüşlerini savunmuştur. Daha sonra bir takım Mutezile görüşlerine karşı çıkmış ve Eşarilik itikadi ekolünü kurmuştur.
Doğru cevap İmam Eşari 

3)Mezhepler ve din anlayışları evrensel değildir, tüm dünyada geçerli olan bir mezhep yoktur. Farklı bölgelerde farklı mezhepler vardır. İnsanlar farklı imamların yorumlarından faydalanmaktadır.
CEvap D

4)Haricilik dördüncü halife Hz. Ali ile Şam valisi Muaviye, arasında meydana gelen Sıffın Savaşı (Temmuz 657)ve neticesinde gerçekleşenHakem Olayı ile tarih sahnesine çıkan ilk siyasi mezheptir.

Haricilik

5)İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistemleşmiş biçimine mezhep denir.

6) Risale; İmam Şafi
Müsned; İmam Ahmet bin Hanbel
Muvatta ; İmam Malik 
Fıkh-ı Ekber; İmam-ı Azam Ebu Hanife' nin eseridir 
alıntıdır

Anahtar Kelimeler;
11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2, 2011 - 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2, 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2 içeriği, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2 etkinliği, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2 açıklaması, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2 nedir?, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları sayfa 74 2 örneği


    Eğitim Öğretim Dökümanları, Serbest Ders Etkinlikleri, Etkinlikler, Sorular, Testler, Yazılı Soruları