Etkinlik

11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012


Ekleyen: Etkinlik Sitem | Okunma Sayısı: 6213

arkadaslar bu soruların cevapları lazım
1)ınsanlık için barısın neden çok onemlı oldugunu açıklayınız
2)ıslamın barısa verdıgı önemı belırtınız
3)müslümanların gayrimüslimlerle bir arada iyi ilişkiler içerısınde yaşadıklarına dair örnekler vererek konuyu açıklayınız
4)savasın olumsuz barısında olumlu sonuçları nelerdir
5)hz muhammedin bir barıs oncusu oldugunu örneklerle açıklayınız
6)atatürkün barısın onemını belirten görüslerını örneklerle açıklayınız
7)islamın barıscıl bır kısılık olusturmak için ne gibi önerileri vardır 
8)islamın yasama hakkına verdigi degerin kültürümüzdeki yansımaları nelerdir
9)kültürümüzde bir arada yasamayı önemseyen ve görüşleriyle dünyaya mal olmus bilge kişiler kimlerdir  


2)İslam dini toplum dinidir. Öğretileri ve ilkeleri evrenseldir. Bu nedenle barış ve kardeşliğe öncelik vermiştir. Bir ayette şöyle denilir:

“Ey İman edenler, Hep birlikte barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o apaçık düşmanınızdır.” (Bakara 208) Bir başka ayette ise şöyle buyurulur:

“Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah’a aittir.” (Şura 40)

İslam, dünyada kötü niyetli kimselerin varlığını gözden uzak tutmamış; onlarla en güzel bir şekilde mücadele edilmesini tavsiye ederek kötülüğün yayılmasını engellemeye çalışmıştır.

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman sana düşmanlık eden kimse candan bir dost gibi olur.” (Fussilet 34)

Dinimiz, barış ortamın sağlanması için haksızlığı, adaletsizliği, alaycılığı, laf taşımayı ve dedikoduyu yasaklamış, bunları günah olarak öğretmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde Müslüman’ı şöyle tanımlamıştır:

“Müslüman, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir.”

Bu tanıma göre, gücünü kullanarak diğer insanlara haksızlık ve eziyet eden, söyledikleri sözlerle kalp kırıp, insanlar arasında anlaşmazlık ve kavga çıkaran kişi, tam anlamıyla Müslüman sayılmamaktadır. 3)İslama göre insanlar ataları Adem olması sebebiyle kardeştirler. Soyca biribirlerine üstünlükleri yoktur. Kuran bu hususu '' Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır.'' şeklinde ifade etmiştir. Hz. Muhammed Medineye hicretinden sonra Müslümanlarla Medineli Yahudiler arasında Medine sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşmeye göre Müslümanlar ve Yahudiler eşit haklara sahip olacaklar, birbirlerine yardımcı olacaklar ve Medineyi birlikte savunacaklardı. Tek bir tarafın hakimiyetine değil tarafların katılımına yer vermiş olması, her iki kesimin inançlarının korunması, can mal ve sosyal haklarının güvence altına alınması açısından çok önemli bir örnektir.

İslamın hoşgörü anlayışı sebebiyle toplumun değişik inanaçlara sahip kesimlerininde hakları güvence altına alınmıştır. İstanbulu fetheden Fatih Sultan Mehmet hanın yayınladığı fermanla gayrimüslimlere tanınan haklar bunun güzel bir örneğidir. Bu gün halen daha  4)Savaş ortamında insanlar yakınlarını kaybederler. Pek çok insan büyük acılar çeker. Aşırı kaygı ve sıkıntı sebebi ile insanların pisikolojisi bozulur sağlıksız bireyler meydana gelir. İnsanlar düzenli beslenemez barınamaz, düzenli sağlık hizmeti alamaz. Çalışma imkanıda ortadan kalkacağı için pek çok insan açlık ve sefalet içine düşer. Eğitim hizmetleride tamamen aksar ve pek çok çocuk eğitimsiz yetişir. Toplumsal huzur tamamen ortadan kalkar. Savaşlar pek çok toplumu olumsuz etkiler. Bir ülkenin savaşa girmesi etrafında ilişki içinde olduğu pek çok ülkeyide olumsuz yönde etkiler.
Barış ortamında ise insanlar sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir toplum oluşturabilir. Yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ekonomide düzeleceği için daha kolay ekmek parası kazanabilir. İnsanlar pisikoljik olarak daha rahat olacağı için sağlıklı bireyler daha huzurlu ve mutlu bir toplum oluştururlar. 
  ayakta olan pek çok tarihi kilise İslamın hoşgörü anlayışının bir sonucudur.  5)İnsanlık için gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) barış konusundada örnek bir insandır. Medineye hicretinden sonra sürekli kavgalı olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı. Mekkeden gelen muhacirlerle Medineli ensarı kardeş ilan etti. Daha sonra Müslümanlarla Medineli Yahudiler arasında Medine sözleşmesini imzaladı. Bu sözleşmeye göre Müslümanlar ve Yahudiler eşit haklara sahip olacaklar, birbirlerine yardımcı olacaklar ve Medineyi birlikte savunacaklardı. Peygamber efendimiz Bedir savaşında esir alınan düşman askerlerini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmasıda, onun amacının öldürmek yada yok etmek olmadığını gösterir. Barışın sağlanması için bir çok maddesi Müslümanların aleyhine olan Hudeybiye antlaşmasını imzalamıştı. 6)Savaştan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetinin en önemli hedeflerinden biri Atatürkün ''Yurtta sulh, cihanda sulh '' sözlerinde anlatılan barışın korunmasıdır. Savaştan sonra pek çok ülkeye anlaşmalar imzalanarak barışın korunması sağlanmıştır. 7)İslam kelime manası olarak barış, esenlik, huzur demektir. Bu açıdan bakıldığında Allahın insanlara gönerdiği Kuranı Kerimde barışı ve huzuru tesis etmek için gönderilmiştir. İslamı yaşamaya çalışan her insanın uslubu mutlaka sevgiyle yaklaşmaktır. Müslümanlar her zaman hoşgörülü ve barışcıl davranırlar islam toplumlarında geçmişten beri görülen huzurlu yaşamın sebebide budur. 

Allah ''Yeryüzünde bozgunculu yapmayın'' buyurarak insanları çatışmalardan sakındırmakta . ''Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünki o apaçık düşmanınızdır.'' ayetiyle inananları barışa çağırmaktadır. 

''Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz.'' ayetler barışcıl insan olamyı öğütlemektedir.

Peygamber efendimiz (s.a.v) de aynı yönde örnek davranışlar sergileyerek müslüman bireylere örnek olmuştur

Anahtar Kelimeler;
11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012, 2011 - 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012, 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 içeriği, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 etkinliği, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 açıklaması, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 nedir?, 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 11.sınıf din kültürü kitabı cevapları 2012 örneği


    Eğitim Öğretim Dökümanları, Serbest Ders Etkinlikleri, Etkinlikler, Sorular, Testler, Yazılı Soruları